หลักเกณฑ์การปฏิบัติประกอบระเบียบว่าด้วยการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของลูกหนี้เงินกู้สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสุโขทัย จำกัด

กลุ่มเป้าหมายตามระเบียบมี 4 กลุ่ม

       1.กลุ่มที่ลาออกก่อนเกษียณอายุราชการ

      2.กลุ่มที่เกษียณอายุราชการตามกำหนด

      3.กลุ่มที่รวมหนี้ธนาคารมา (5 ล้านบาท)

      4.กลุ่มที่มีความเดือดร้อน เงินเดือนเหลือน้อย รับชำระหนี้ตามภาระค้ำประกัน    

รายละเอียดดาวน์โหลด

   ระเบียบการปรับปรุงโครงสร้างหนี้                                                 ดาวน์โหลด

   หลักเกณฑ์การปฏิบัติว่าด้วยการปรับปรุงโครงสร้างหนี้                ดาวน์โหลด

    คำขอกู้สามัญ                                                                               ดาวน์โหลด

   หนังสือค้ำประกัน                                                                           ดาวน์โหลด

โครงการกรรมการดำเนินการประชุมสัญจรสหกรณ์พบสมาชิก

ในปี 2561 คณะกรรมการดำเนินการมีนโยบายพบสมาชิกในทุกอำเภอ ทั้งจังหวัด

ในเดือนสิงหาคม วันที่ 19 สิงหาคม 2561 เวลา 9.00-12.00 น.

พบสมาชิก รพ.ศรีนคร,สสอ.ศรีนคร,สมทบ อ.ศรีนคร

ณ ห้องประชุมนครเดิม รพ.ศรีนคร

(***มีของชำร่วยให้ผู้เข้าร่วมประชุมคนละ 300 บาท***)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สอ.สาธารณสุขสุโขทัย จำกัด

โทร 055-610599 หรือ 086-4464581

Line ID : coop.phskt

 

ขอเชิญสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสุโขทัย จำกัด

ที่เกษียณอายุราชการและลาออกจากราชการก่อนกำหนด

เข้าร่วมโครงการสายใยสหกรณ์ไม่เกษียณ ประจำปี 2561

ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 

ลงทะเบียน 8.00-9.00 น.

ณ โรงแรมศรีวิไล

ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย