โครงการกรรมการดำเนินการประชุมสัญจรสหกรณ์พบสมาชิก

ในปี 2561 คณะกรรมการดำเนินการมีนโยบายพบสมาชิกในทุกอำเภอ ทั้งจังหวัด

ในเดือนตุลาคม วันที่ 20 ตุลาคม 2561 เวลา 12.00-16.00 น.

พบสมาชิก รพ.สวรรคโลก,สสอ.สวรรคโลก,สมทบ อ.สวรรคโลก

ณ ห้องประชุม พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าวิมลฉัตร รพ.สวรรคโลก

(***มีของชำร่วยให้ผู้เข้าร่วมประชุมคนละ 300 บาท***)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สอ.สาธารณสุขสุโขทัย จำกัด

โทร 055-610599 หรือ 086-4464581

Line ID : coop.phskt