โครงการกรรมการดำเนินการประชุมสัญจรสหกรณ์พบสมาชิก

ในปี 2561 คณะกรรมการดำเนินการมีนโยบายพบสมาชิกในทุกอำเภอ ทั้งจังหวัด

ในเดือนสิงหาคม วันที่ 19 สิงหาคม 2561 เวลา 9.00-12.00 น.

พบสมาชิก รพ.ศรีนคร,สสอ.ศรีนคร,สมทบ อ.ศรีนคร

ณ ห้องประชุมนครเดิม รพ.ศรีนคร

(***มีของชำร่วยให้ผู้เข้าร่วมประชุมคนละ 300 บาท***)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สอ.สาธารณสุขสุโขทัย จำกัด

โทร 055-610599 หรือ 086-4464581

Line ID : coop.phskt