โครงการกรรมการดำเนินการประชุมสัญจรสหกรณ์พบสมาชิก

ในปี 2561 คณะกรรมการดำเนินการมีนโยบายพบสมาชิกในทุกอำเภอ ทั้งจังหวัด

ในเดือนมิถุนายน วันที่ 16 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00-16.00 น. 

พบสมาชิก รพ.กงไกรลาศ,สสอ.กงไกรลาศ,สมทบ อ.กงไกรลาศ

ณ ห้องประชุมคณะสงฆ์ รพ.กงไกรลาศ

(***มีของชำร่วยให้ผู้เข้าร่วมประชุมคนละ 300 บาท***)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สอ.สาธารณสุขสุโขทัย จำกัด

โทร 055-610599 หรือ 086-4464581 

Line ID : coop.phskt