โครงการกรรมการดำเนินการประชุมสัญจรสหกรณ์พบสมาชิก

 

ในปี 2561 คณะกรรมการดำเนินการมีนโยบายพบสมาชิกในทุกอำเภอ ทั้งจังหวัด

ในเดือนพฤษภาคม วันที่ 12 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00-16.00 น. 

พบสมาชิก รพ.คีรีมาศ,สสอ.คีรีมาศ,สมทบ อ.คีรีมาศ 

ณ ห้องประชุมหอมรื่นโรงพยาบาลคีรีมาศ 

(***มีของชำร่วยให้ผู้เข้าร่วมประชุมคนละ 300 บาท***)


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สอ.สาธารณสุขสุโขทัย จำกัด
โทร 055-620599 หรือ 086-4464581 
Line ID : coop.phsk