โครงการกรรมการดำเนินการประชุมสัญจรสหกรณ์พบสมาชิก

ในปี 2561 คณะกรรมการดำเนินการมีนโยบายพบสมาชิกในทุกอำเภอ ทั้งจังหวัด

ครั้งแรกในเดือนเมษายน วันที่ 8 เมษายน 2561 เวลา 13.00-16.00 น. 
พบสมาชิก รพ.ทุ่งเสลี่ยม,สสอ.ทุ่งเสลี่ยม,สมทบ อ.ทุ่งเสลี่ยม 
ณ ห้องประชุม สนง.สาธารณสุขอำเภอทุ่งเสลี่ยม 
***มีของชำร่วยให้ผู้เข้าร่วมประชุมคนละ 300 บาท***
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สอ.สาธารณสุขสุโขทัย จำกัด
โทร 055-620599 หรือ 086-4464581 
Line ID : coop.phskt