Arrow
Arrow
รับสมัครสมาชิก สสธท. อายุไม่เกิน 57 ปี จนถึง รอบสมัคร 2/61 (วันที่ 20 ก.พ. 2561)
Slider

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศอัตราปันผลและเฉลี่ยคืนประจำปี 2561

13-12-2561 Hits:213 ข่าวสหกรณ์ Super User - avatar Super User

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสุโขทัย จำกัด ขอประกาศอัตราปันผล 5.3% และเฉลี่ยคืน 12.39% วิธีคิดปันผลเฉลี่ยคืน                                       ดาวน์โหลด รายงานอัตราปันผลและเฉลี่ยคืน           ...

Read more

ประกาศปิดทำการสหกรณ์เพื่อทำการปิดบัญชี 2561

20-11-2561 Hits:106 ข่าวสหกรณ์ Super User - avatar Super User

                                                 ประกาศปิดทำการ            ...

Read more

ประกาศรับสมัครผู้ตรวจสอบบัญชีเอกชนสำหรับปีบัญชี 2562

20-11-2561 Hits:63 ข่าวสหกรณ์ Super User - avatar Super User

                                          ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสุโขทัย จำกัด                ...

Read more

ประกาศรับสมัคร กรรมการดำเนินการและผู้ครวจสอบกิจการประจำปี 2562

20-11-2561 Hits:81 ข่าวสหกรณ์ Super User - avatar Super User

                                                ประกาศคณะกรรมการจัดการเลือกตั้ง           ...

Read more

ประชุมสัญจรสหกรณ์พบสมาชิกอำเภอศรีสำโรง

12-11-2561 Hits:52 ข่าวสหกรณ์ Super User - avatar Super User

ขอเชิญสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสุโขทัย  จำกัด (อ.ศรีสำโรง) (สมาชิกรพ.ศรีสังวรฯ สสอ.ศรีสำโรง ข้าราชการบำนาญ-สมทบภูมิลำเนาอ.ศรีสำโรง ) เข้าร่วมประชุมโครงการคณะกรรมการดำเนินการประชุมสัญจรพบสมาชิก ณ อำเภอศรีสำโรง วันที่ 25  พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีสำโรง                              ...

Read more

ประชุมสัญจรสหกรณ์พบสมาชิกอำเภอบ้านด่านลานหอย

12-11-2561 Hits:56 ข่าวสหกรณ์ Super User - avatar Super User

ขอเชิญสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสุโขทัย  จำกัด(อ.บ้านด่านลานหอย) (สมาชิกรพ.บ้านด่านฯ สสอ.บ้านด่านฯ ข้าราชการบำนาญ-สมทบภูมิลำเนาอ.บ้านด่านฯ ) เข้าร่วมประชุมโครงการคณะกรรมการดำเนินการประชุมสัญจรพบสมาชิก ณ อำเภอบ้านด่านลานหอย วันที่ 18 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลบ้านด่านลานหอย                                  ...

Read more

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา ปี2561

19-10-2561 Hits:249 ข่าวสหกรณ์ Super User - avatar Super User

                    ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2561         ตามที่สหกรณืออมทรัพย์สาธารณสุขสุโขทัย จำกัด ได้ประกาศรับสมัครขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2561 - 17 กันยายน 2561 แล้วนั้น บัดนี้ คณะกรรมการศึกษาและ ประชาสัมพันธ์ได้ดำเนินการคัดเลือกผู้ที่ได้รับทุนเรียบร้อยแล้ว...

Read more

ประชุมสัญจรสหกรณ์พบสมาชิกอำเภอสวรรคโลก

11-10-2561 Hits:59 ข่าวสหกรณ์ Super User - avatar Super User

โครงการกรรมการดำเนินการประชุมสัญจรสหกรณ์พบสมาชิก ในปี 2561 คณะกรรมการดำเนินการมีนโยบายพบสมาชิกในทุกอำเภอ ทั้งจังหวัด ในเดือนตุลาคม วันที่ 20 ตุลาคม 2561 เวลา 12.00-16.00 น. พบสมาชิก รพ.สวรรคโลก,สสอ.สวรรคโลก,สมทบ อ.สวรรคโลก ณ ห้องประชุม พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าวิมลฉัตร รพ.สวรรคโลก (***มีของชำร่วยให้ผู้เข้าร่วมประชุมคนละ 300 บาท***) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สอ.สาธารณสุขสุโขทัย จำกัด โทร 055-610599 หรือ 086-4464581 Line ID : coop.phskt

Read more

รับสมัครสมาชิก สสธท. อายุไม่เกิน 57 ปี จนถึง รอบสมัคร 2/61 (วันที่ 20 ก.พ. 2561)

26-12-2560 Hits:824 ข่าวสมาคมฌาปนกิจ สสธท. Super User - avatar Super User

      ข่าวดี !! สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.)ยังเปิดรับสมัครสมาชิกอายุไม่เกิน 57 ปี จนถึง รอบสมัคร 2/61 (วันที่ 20 ก.พ. 2561) และตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 2561 เป็นต้นไป รับอายุไม่เกิน 56 ปี   แบบฟอร์มใบสมัครสมาชิก สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.) - ใบสมัครสมาชิก สสธท. (ประเภทสามัญ) ดาวน์โหลด - ใบสมัครสมาชิก สสธท. (ประเภทสมทบ)  ที่เป็นคู่สมรส หรือ...

Read more

การชำระเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าและเงินบำรุงรายปี สำหรับสมาชิกรายเก่า ประจำปี 2561

14-11-2560 Hits:356 ข่าวสมาคมฌาปนกิจ สสธท. Super User - avatar Super User

  สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.) ขอแจ้งให้สมาชิกชำระเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า และเงินบำรุงรายปี สำหรับสมาชิกรายเก่าประจำปี 2561 ภายในวันที่ 26 ธันวาคม 2560 หากพ้นกำหนด สสธท. จะถือว่าพ้นสมาชิกภาพตามข้อบังคับ ข้อ 15(4) โดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์   บัญชีเลขที่  402-779348-4 ชื่อบัญชี “สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย” สาขาบิ๊กซีสุโขทัยเมื่อท่านดำเนินการโอนเรียบร้อยแล้ว ให้ท่านนำสลิปการโอนส่งให้ทางศูนย์ประสานงานฯ เพื่อออกใบเสร็จรับเงิน จึงจะถือว่าท่านได้ชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว หากมีข้อสงสัยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสุโขทัย จำกัดโทรศัพท์ 055-610599 หรือ 086-4464581   การชำระเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าและเงินบำรุงรายปี สำหรับสมาชิกรายเก่า ประจำปี...

Read more

  

วิธียื่นคำขอกู้สามัญและพิเศษ

1.เอกสาร        - คนกู้ บัตรประชาชน+คู่สมรส(ถ้ามี) +หย่า(ถ้ามี)

                      - คนค้ำ บัตรประชาชน+คู่สมรส(ถ้ามี)+หย่า(ถ้ามี)

                      - ทะเบียนบ้าน

                      - สลิปเงินเดือน การเงินเซ็นรับรอง

                      - คำขอกู้(พยานเซ็น+การเงิน+ผู้บังคับบัญชาเซ็นให้เรียบร้อย)

                      - เอกสารค้ำประกัน(พยานเซ็น+การเงินเซ็นให้เรียบร้อย)

2.เงื่อนไข        - สมาชิก 1 คนค้ำได้ 8 สัญญา

                      - กู้ได้ตามทุนเรือนหุ้น (มีมากได้มาก)

                      - กู้ตามอายุ (อายุมากได้น้อย) 53 ปีขึ้นไป

                      - เงินเหลือหลังหักแล้ว ต้องมากกว่า 500 บาท

                      - สามัญ ส่ง 240 งวด

                      - พิเศษ ส่ง 72 งวด

3.อื่นๆ กู้สามัญ - 2,000,001-2,500,000 ค้ำ 6 คน

                      - 800,001-2,000,000 ค้ำ 5 คน

                      - 10,000-500,000 ค้ำ 3 คน

                      - มีการทำประกันภัย ตามจำนวนวงเงินกู้

4.รีใหม่           - สามัญ ส่งมาแล้ว 12 งวด

                      - พิเศษ ส่งมาแล้ว 6 งวด

                      - ฉุกเฉิน ส่งมาแล้ว 3 งวด