Arrow
Arrow
รับสมัครสมาชิก สสธท. อายุไม่เกิน 57 ปี จนถึง รอบสมัคร 2/61 (วันที่ 20 ก.พ. 2561)
Slider

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศจัดประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1 ปี 2562

16-01-2562 Hits:80 ข่าวสหกรณ์ Super User - avatar Super User

  ดาวน์โหลด เอกสาร                                                    ดาวน์โหลด

Read more

ประกาศอัตราปันผลและเฉลี่ยคืนประจำปี 2561

13-12-2561 Hits:281 ข่าวสหกรณ์ Super User - avatar Super User

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสุโขทัย จำกัด ขอประกาศอัตราปันผล 5.3% และเฉลี่ยคืน 12.39% วิธีคิดปันผลเฉลี่ยคืน                                       ดาวน์โหลด รายงานอัตราปันผลและเฉลี่ยคืน           ...

Read more

ประกาศปิดทำการสหกรณ์เพื่อทำการปิดบัญชี 2561

20-11-2561 Hits:150 ข่าวสหกรณ์ Super User - avatar Super User

                                                 ประกาศปิดทำการ            ...

Read more

รับสมัครสมาชิก สสธท. อายุไม่เกิน 57 ปี จนถึง รอบสมัคร 2/61 (วันที่ 20 ก.พ. 2561)

26-12-2560 Hits:1014 ข่าวสมาคมฌาปนกิจ สสธท. Super User - avatar Super User

      ข่าวดี !! สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.)ยังเปิดรับสมัครสมาชิกอายุไม่เกิน 57 ปี จนถึง รอบสมัคร 2/61 (วันที่ 20 ก.พ. 2561) และตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 2561 เป็นต้นไป รับอายุไม่เกิน 56 ปี   แบบฟอร์มใบสมัครสมาชิก สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.) - ใบสมัครสมาชิก สสธท. (ประเภทสามัญ) ดาวน์โหลด - ใบสมัครสมาชิก สสธท. (ประเภทสมทบ)  ที่เป็นคู่สมรส หรือ...

Read more

การชำระเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าและเงินบำรุงรายปี สำหรับสมาชิกรายเก่า ประจำปี 2561

14-11-2560 Hits:435 ข่าวสมาคมฌาปนกิจ สสธท. Super User - avatar Super User

  สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.) ขอแจ้งให้สมาชิกชำระเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า และเงินบำรุงรายปี สำหรับสมาชิกรายเก่าประจำปี 2561 ภายในวันที่ 26 ธันวาคม 2560 หากพ้นกำหนด สสธท. จะถือว่าพ้นสมาชิกภาพตามข้อบังคับ ข้อ 15(4) โดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์   บัญชีเลขที่  402-779348-4 ชื่อบัญชี “สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย” สาขาบิ๊กซีสุโขทัยเมื่อท่านดำเนินการโอนเรียบร้อยแล้ว ให้ท่านนำสลิปการโอนส่งให้ทางศูนย์ประสานงานฯ เพื่อออกใบเสร็จรับเงิน จึงจะถือว่าท่านได้ชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว หากมีข้อสงสัยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสุโขทัย จำกัดโทรศัพท์ 055-610599 หรือ 086-4464581   การชำระเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าและเงินบำรุงรายปี สำหรับสมาชิกรายเก่า ประจำปี...

Read more

  

วิธียื่นคำขอกู้สามัญและพิเศษ

1.เอกสาร        - คนกู้ บัตรประชาชน+คู่สมรส(ถ้ามี) +หย่า(ถ้ามี)

                      - คนค้ำ บัตรประชาชน+คู่สมรส(ถ้ามี)+หย่า(ถ้ามี)

                      - ทะเบียนบ้าน

                      - สลิปเงินเดือน การเงินเซ็นรับรอง

                      - คำขอกู้(พยานเซ็น+การเงิน+ผู้บังคับบัญชาเซ็นให้เรียบร้อย)

                      - เอกสารค้ำประกัน(พยานเซ็น+การเงินเซ็นให้เรียบร้อย)

2.เงื่อนไข        - สมาชิก 1 คนค้ำได้ 8 สัญญา

                      - กู้ได้ตามทุนเรือนหุ้น (มีมากได้มาก)

                      - กู้ตามอายุ (อายุมากได้น้อย) 53 ปีขึ้นไป

                      - เงินเหลือหลังหักแล้ว ต้องมากกว่า 500 บาท

                      - สามัญ ส่ง 240 งวด

                      - พิเศษ ส่ง 72 งวด

3.อื่นๆ กู้สามัญ - 2,000,001-2,500,000 ค้ำ 6 คน

                      - 800,001-2,000,000 ค้ำ 5 คน

                      - 10,000-500,000 ค้ำ 3 คน

                      - มีการทำประกันภัย ตามจำนวนวงเงินกู้

4.รีใหม่           - สามัญ ส่งมาแล้ว 12 งวด

                      - พิเศษ ส่งมาแล้ว 6 งวด

                      - ฉุกเฉิน ส่งมาแล้ว 3 งวด